Fastighetsbranschens användande av NKI-undersökningar

DSpace Repository

Fastighetsbranschens användande av NKI-undersökningar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fastighetsbranschens användande av NKI-undersökningar
Author Halvars, Ramona
Date 2007
Swedish abstract
SYFTE: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur fastighetsföretagen använder sig av NKI-undersökningar samt hur processen ser ut från analys till implementering av resultaten i verksamheten. TEORI: För att läsaren ska få en förståelse för bakgrunden till användandet av NKI-undersökningar behandlas, förutom strukturen på NKI, i teorin även sambandet mellan kvalitetsförbättringar, kundnöjdhet och lönsamhet. SLUTSATS: Främsta anledningen till att fastighetsföretagen använder sig av NKI-undersökningar är för att erhålla hyresgästers åsikter om företagets åtagande. Undersökningen ligger sedan som grund inför förbättringsarbeten i verksamheten som syftar till att hålla eventuella vakanser nere. Fastighetsföretagen som medverkat i undersökningen har insett vikten av NKI som verktyg och ingen ser några problem kring implementeringen av förändringarna.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject NKI-undersökningar
Kundnöjdhet
Kvalitetsförbättringar
Handle http://hdl.handle.net/2043/4347 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics