Självkänsla i näringslivet

DSpace Repository

Självkänsla i näringslivet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Självkänsla i näringslivet
Author Schneider, Fredrik
Date 2007
Swedish abstract
Min tanke med detta arbete var att undersöka om pedagogiskt drama kan användas som arbetsmetodik i näringslivet för att arbeta med självkänsla i en personalgrupp. Den frågeställning jag använt mig av är vilket värde en personalgrupp finner i att arbeta med självkänsla genom pedagogiskt drama. Som huvudsaklig teori har jag använt mig av Mia Marie F. Sternudds personlighetsutvecklande perspektiv inom pedagogiskt drama där man fokuserar på individens utveckling och dess reflektion kring sina upplevelser av de dramatiska övningarna. För att få svar på detta har jag utfört ett projekt i en personalgrupp på ett företag i Malmö där jag observerat processen samt utfört kvalitativa intervjuer med två av deltagarna. Efter att ha bearbetat intervjuerna kom jag fram till att pedagogiskt drama är en utmärkt metod att använda sig av i syfte att arbeta med självkänsla. Dock behöver man arbeta med det under en längre period.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Näringsliv
självkänsla
Handle http://hdl.handle.net/2043/4350 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics