Pedagogiskt drama som metod att stärka intellektuellt funktionshindrade barns självkänsla?

DSpace Repository

Pedagogiskt drama som metod att stärka intellektuellt funktionshindrade barns självkänsla?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Pedagogiskt drama som metod att stärka intellektuellt funktionshindrade barns självkänsla?
Author Linder, Åsa ; Svensson, Johanna
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning var att se om man med hjälp av pedagogiskt drama kan stärka intellektuellt funktionshindrade barns självkänsla. Eftersom vi båda arbetar med intellektuellt funktionshindrade barn och tycker det är stimulerande och utmanande, valde vi att göra vår undersökning i en dramagrupp med 10 grundsärskoleelever. Under vårterminen har dramagruppen arbetat med ett projekt om Leonardo Da Vinci som avslutades med en teaterföreställning. Vi valde att samla in vårt empiriska material genom kvalitativa studier i form av observationer och intervjuer. Åsa som var involverad i projektet genomförde deltagande observationer under vårterminens dramapass. Eftersom det kan vara svårt att förhålla sig objektiv i deltagande observationer valde vi att även göra intervjuer. Intervjuerna genomfördes av Johanna som inte var involverad i projektet. Vi valde att analysera vårt resultat med hjälp av Chaibs fem kategorier; självförtroende, frihetskänsla, identitet, den kommunikativa kompetensen och empati. Kategorierna hjälpte oss att få en struktur till att redovisa vårt resultat. Resultatet visade att barnen blivit mer säkra på sig själv och att de upplevde att de hade lärt sig något. Vi har kommit fram till att pedagogiskt drama är en metod att arbeta med för att skapa trygga elever som känner sig säkra i sig själv.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Pedagogiskt drama
intellektuellt funktionshindrade
självkänsla
Handle http://hdl.handle.net/2043/4351 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics