Jag bryr mig inte om genus, jag undervisar bara.

DSpace Repository

Jag bryr mig inte om genus, jag undervisar bara.

Details

Files for download
Icon
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jag bryr mig inte om genus, jag undervisar bara.
Author Leal Flores, Angelica ; Höglund, Karin
Date 2007
Swedish abstract
Sammanfattning Syftet med vår undersökning har varit att se hur två lärare på en skola i skolår 2 interagerar med sina elever under matematiklektioner ur ett genusperspektiv. Behandlas eleverna annorlunda utifrån deras kön? Vi vill även se hur talutrymmet fördelas i klassrummet och om lärarna är genusmedvetna i sin matematikundervisning. Vi har valt att genomföra både observationer och intervjuer. Observationerna har vi gjort för att få en inblick i samspelet mellan lärare och elev. För att få en inblick i hur lärarna tänker kring genus och matematik valde vi att genomföra intervjuer. Våra resultat visar att lärarna lägger mer tid på pojkarna och att de tillåts mera frihet i klassrummet. Talutrymmet är inte jämnt fördelat mellan flickor och pojkar. Pojkarna tar en betydligt större del. Flickorna räcker upp handen för att få ordet i större utsträckning än pojkarna, men får ordet färre gånger av läraren. Den ena läraren anser sig inte prioritera genus, utan lägger fokus på svenska språket. Den andra läraren anser att genus är överdimensionerat och att man inte bör lägga för mycket energi på det.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Genus
Matematik
Talutrymme
Könsroller
Handle http://hdl.handle.net/2043/4353 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics