Arbetsmaterial om Indien och Sverige - konstruktionen av ett jämförelsememory

DSpace Repository

Arbetsmaterial om Indien och Sverige - konstruktionen av ett jämförelsememory

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Arbetsmaterial om Indien och Sverige - konstruktionen av ett jämförelsememory
Author Gyllenswärd, Emma
Date 2007
Swedish abstract
Min avsikt har varit att utforma ett arbetsmaterial som ett komplement till de läromedel som finns idag. Det viktigaste för mig har varit att försöka utgå från elevernas intresse och fånga deras nyfikenhet, att erbjuda stor variation på uppgifter och arbetssätt och att sedan arbeta vidare med deras egna frågeställningar, men utifrån vissa givna uppgifter. Frågan varför blir central i ett reflekterande arbetssätt. Jag har gjort ett jämförelsememory, där paren konstrueras med bilder från Indien och Sverige, det vill säga en bild från Sverige och en från Indien, föreställande liknande situationer eller föremål. Detta är utformat utifrån teorier om vi-och-dom-känsla, elevernas olika lärstilar, Gardners teorier om De sju mänskliga intelligenserna och multipla intelligenser, lärarnas möjlighet att nyttja sitt frirum i läroplanen samt kursplaner i framförallt bild, geografi, samhällskunskap och svenska. För att få lite insikt i hur eleverna mottar och tolkar bilderna valde jag att göra en enkät till elever i årskurs fem och sex. Utifrån elevernas arbete med enkäten utformade jag sedan fler uppgifter till ett större antal bildpar, och ett jämförelsememory med tillhörande arbetsuppgifter blev den färdiga produkten. Arbetet består därför av två delar; dels jämförelsememoryt och dels en analys av hur detta är tillverkat och utformat.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject arbetsuppgifter
frirum
geografi
kursplan
likheter
lärstilar
memory
samhällskunskap
skillnader
svenska
vi-dom-perspektiv
ämnesövergripande undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/4354 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics