Barns syn på andra barns livsvillkor

DSpace Repository

Barns syn på andra barns livsvillkor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns syn på andra barns livsvillkor
Author Ryd, Jenny
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med detta arbete har varit att identifiera framförallt tillgångar i barns kännedom, förståelse och inlevelseförmåga i andra barns livsvillkor men undersökningen har även visat på vissa brister. En viktig frågeställning har varit huruvida barns egna kulturella erfarenheter och identitet påverkar deras syn på andra barn. Därför har undersökningen utförts i två olika kulturella miljöer en mångkulturell och en med brist på mångkultur. I de båda miljöerna har jag genomfört semistrukturerade intervjuer utifrån bilder av barn och resultatet har visat på en del likheter och skillnader mellan de båda grupperna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject mångkultur
förståelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/4359 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics