Om barnfattigdom - ansvar, insatser och orsaker

DSpace Repository

Om barnfattigdom - ansvar, insatser och orsaker

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Om barnfattigdom - ansvar, insatser och orsaker
Author Lingärde, Svante ; Rauhut, Daniel ; Alander, Nina ; Holm, Carolin
Date 2006
Swedish abstract
Denna rapport syftar till att ge en flervetenskaplig belysning av olika aspekter av barnfattigdom i dagens Sverige och i Stockholm. Perspektiven är historiska, juridiska, politiska, ekonomiska och sociala. I en historisk jämförelse framträder bl a att barnen under det senaste halvseklet kommit att bli allt mera överrepresenterade bland dem som får ekonomiskt bistånd i Sverige. De juridiska aspekterna av samhällets ansvar problematiseras i relation till tolkningen av FN:s Barnkonvention. Uppgiftsfördelningen mellan överstatliga och mellanstatliga organ, svenska staten och de svenska kommunerna är emellertid oklar på flera punkter. Detta bidrar till att det kan bli svårt att uppfylla EU:s mål att utrota barnfattigdomen till 2010. Ett stort ansvar ligger på kommunerna, som emellertid har små möjligheter att strategiskt påverka barnfattigdomen. En närmare studie av Stockholms stad visar bl a på en fortgående process av segregation mellan stadsdelarna. Samtidigt som barnperspektivet blivit tydligare i de kommunala verksamheterna de senaste åren, kvarstår stora svårigheter att agera långsiktigt inom dessa verksamheter. Avslutningsvis diskuteras ämnesövergripande och ideologiska aspekter av arbetet mot barnfattigdom.
Publisher Forsknings- och utvecklingsenheten, Stockholms stad
Series/Issue Stockholms stad FoU-rapport;2006:9
ISSN 1404-3351
Language swe (iso)
Subject barnets bästa
barnperspektiv
fattigdomsbekämpning
skälig levnadsnivå
ekonomiskt bistånd
kommunala insatser
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences
Handle http://hdl.handle.net/2043/4362 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics