Vägen tillbaka - om socialtjänsten, Försäkringskassan och de långtidssjukskrivna

DSpace Repository

Vägen tillbaka - om socialtjänsten, Försäkringskassan och de långtidssjukskrivna

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Vägen tillbaka - om socialtjänsten, Försäkringskassan och de långtidssjukskrivna
Author Lingärde, Svante ; Holm, Carolin
Date 2007
Swedish abstract
Socialtjänstens arbete med arbetslivsinriktad rehabilitering är omfattande och har på senare år kommit att få en växande betydelse genom att allt fler långtidssjuka står utan både arbete och socialförsäkringsskydd. I denna rapport undersöks hur socialtjänsten i Stockholm arbetar med långtidssjuka personer som är nollklassade hos Försäkringskassan. En forskningsöversikt görs om orsakerna till de höga sjuktalen i Sverige och vilka faktorer som kan påverka långtidssjukas möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet. Vidare diskuteras Försäkringskassans, Arbetsmarknadsverkets, arbetsgivarnas och landstingens rehabiliteringsansvar. Därefter studeras, främst genom chefsintervjuer, hur arbetslivsinriktad rehabilitering organiseras inom socialtjänsten i Stockholms stad och fem av stadsdelsförvaltningarna. Avslutningsvis diskuteras vilka konsekvenser den samhälleliga arbetslinjen och organisationen av rehabilitering kan ha för långtidssjuka människor idag.
Publisher Forsknings- och utvecklingsenheten, Stockholms stad
Series/Issue Stockholms stad FoU-rapport;2007:3
ISSN 1404-3351
ISBN 978-91-85707-02-7
Language swe (iso)
Subject ohälsa
sjukskrivning
rehabilitering
socialtjänst
ekonomiskt bistånd
nollklassad
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences
Handle http://hdl.handle.net/2043/4363 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics