Anestesisjukvårdens säkerhetsarbete, en litteraturstudie

DSpace Repository

Anestesisjukvårdens säkerhetsarbete, en litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Anestesisjukvårdens säkerhetsarbete, en litteraturstudie
Author Johansson, Pia ; Jolfson, Annica
Date 2007
English abstract
In health care as well as in many other professions today there are a debate going on about safety management and preventive safety work. The anaesthesia department is no exception. The main discussion is on the level of leadership, and it is about how to change whole systems so the environment around the patient and the professional work will be safer. The purpose of this literature review was to elucidate and describe the methods the anaesthetisa workers can use to give the patient as safe anaetsthesia care as possible. Our method was a literature review based on ten scientific articles. The result showed five different methods, incident reporting, checklists, theoretical as well as practical education with and without simulators and more use of video technique. The methods described were not new, they had been discussed in the literature sins 1970, but they have been developed.
Swedish abstract
Inom hälso- och sjukvårdsområdet såväl som inom många andra yrkesområden förs idag en diskussion om säkerhet och hur denna kan upprätthållas. Anestesisjukvården är inget undantag. Den största delen av debatten ligger på en lednings eller chefsnivå, där man pratar om hela system som måste omarbetas för att finna en säkrare miljö för patienter och yrkesverksamma. Syftet med denna studie var att belysa och beskriva de metoder som de kliniskt verksamma inom anestesisjukvården kan använda sig av för att ge en så säker vård som möjligt till patienten i samband med anestesi. Metoden var en litteraturstudie som bygger på tio vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att de fem metoder som används är incidensrapportering, checklistor, teamträning, fortbildning med och utan simulatorer samt utökat användande av videoteknik. Det visade sig att dessa metoder inte är nya. Samma metoder finns beskrivna i litteraturen sedan 1970-talet men de har vidareutvecklats.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject anestesi
anaesthesia
förbättring
improvement
arbetsmetod
methods analysis
operationssal
operating room
patient säkerhet
patient safety
säkerhets hantering
safety management
Handle http://hdl.handle.net/2043/4366 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics