Anestesisjukvårdens säkerhetsarbete, en litteraturstudie

DSpace Repository

Anestesisjukvårdens säkerhetsarbete, en litteraturstudie

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Johansson, Pia
dc.contributor.author Jolfson, Annica
dc.date.accessioned 2007-08-27T08:28:57Z
dc.date.available 2007-08-27T08:28:57Z
dc.date.issued 2007 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/4366
dc.description Inom hälso- och sjukvårdsområdet såväl som inom många andra yrkesområden förs idag en diskussion om säkerhet och hur denna kan upprätthållas. Anestesisjukvården är inget undantag. Den största delen av debatten ligger på en lednings eller chefsnivå, där man pratar om hela system som måste omarbetas för att finna en säkrare miljö för patienter och yrkesverksamma. Syftet med denna studie var att belysa och beskriva de metoder som de kliniskt verksamma inom anestesisjukvården kan använda sig av för att ge en så säker vård som möjligt till patienten i samband med anestesi. Metoden var en litteraturstudie som bygger på tio vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att de fem metoder som används är incidensrapportering, checklistor, teamträning, fortbildning med och utan simulatorer samt utökat användande av videoteknik. Det visade sig att dessa metoder inte är nya. Samma metoder finns beskrivna i litteraturen sedan 1970-talet men de har vidareutvecklats. en
dc.description.abstract In health care as well as in many other professions today there are a debate going on about safety management and preventive safety work. The anaesthesia department is no exception. The main discussion is on the level of leadership, and it is about how to change whole systems so the environment around the patient and the professional work will be safer. The purpose of this literature review was to elucidate and describe the methods the anaesthetisa workers can use to give the patient as safe anaetsthesia care as possible. Our method was a literature review based on ten scientific articles. The result showed five different methods, incident reporting, checklists, theoretical as well as practical education with and without simulators and more use of video technique. The methods described were not new, they had been discussed in the literature sins 1970, but they have been developed. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject anestesi en
dc.subject anaesthesia en
dc.subject förbättring en
dc.subject improvement en
dc.subject arbetsmetod en
dc.subject methods analysis en
dc.subject operationssal en
dc.subject operating room en
dc.subject patient säkerhet en
dc.subject patient safety en
dc.subject säkerhets hantering en
dc.subject safety management en
dc.title Anestesisjukvårdens säkerhetsarbete, en litteraturstudie en
dc.title.alternative Safety work in the anaesthesia care, a literature rewiew en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Omvårdnad, nätbaserad distanskurs
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics