Sjukhusmiljöns betydelse för patienten - en litteraturstudie

DSpace Repository

Sjukhusmiljöns betydelse för patienten - en litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sjukhusmiljöns betydelse för patienten - en litteraturstudie
Author Larsson, Desirée ; Edvardsson, Charlotte
Date 2007
English abstract
The influence of health facility environment on patient’s well-being and recovery was highlighted in the nineteenth century by nurse Florence Nightingale. She advocated the importance of patient’s access to fresh air, sunlight and view over nature during hospitalised. Since patient’s can experience anxiety, stress and emotion of insecurity changes in hospital environment may conduce patient’s well-being. The aim of this literature review was to investigate which importance the health facility environment may have on patient’s well-being and recovery. The results of this review showed that sunlight had a major influence on patient’s recovery. Patient’s access to sunlight, view over nature and a calm atmosphere without noise led to good nights sleep that improved well-being with less pain and stress which conduced to faster recovery and lower medical costs. As a nurse it is important to have knowledge in this area to be able to inform and inspire patients about the good effects of sunlight, nature and art so that patients have the possibility to improve his/hers well-being and recovery. More research in this area is desirable, especially with focus on gender and cultural needs.
Swedish abstract
Sjukhusmiljöns betydelse för patientens välbefinnande och tillfrisknande belystes redan på 1800-talet av sjuksköterskan Florence Nightingale. Hon förespråkade hur viktigt det var att patienterna hade tillgång till frisk luft, solljus och utsikt över naturen under sjukhusvistelsen. Eftersom patienter kan uppleva oro, stress och känsla av otrygghet kan förändringar i sjukhusmiljön bidra till patientens välbefinnande. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilken betydelse sjukhusmiljön kan ha för patientens välbefinnande och tillfrisknande. Resultatet av denna studie visade att solljus hade en betydande inverkan på patientens tillfrisknande. Då patienten hade tillgång till solljus, utsikt över naturen, avskildhet och en lugn atmosfär utan höga ljud ledde detta till god nattsömn som förbättrade välbefinnandet med mindre smärta och stress, som i sin tur bidrog till snabbare tillfrisknande och lägre sjukvårdskostnader. För att patienten ska förstå effekten och vilja ta del av faktorer som ljus, natur och konst som påverkar välbefinnandet och tillfrisknandet, är kunskap om dessa faktorer viktig för sjuksköterskan så att hon/han kan informera och inspirera patienten. Fortsatt forskning i ämnet, speciellt med fokus på kulturella behov och med genusperspektiv hade varit önskvärt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject sjukhusmiljö
tillfrisknande
välbefinnande
patient
Handle http://hdl.handle.net/2043/4369 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics