Sjukhusmiljöns betydelse för patienten - en litteraturstudie

DSpace Repository

Sjukhusmiljöns betydelse för patienten - en litteraturstudie

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Larsson, Desirée
dc.contributor.author Edvardsson, Charlotte
dc.date.accessioned 2007-08-28T12:30:28Z
dc.date.available 2007-08-28T12:30:28Z
dc.date.issued 2007 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/4369
dc.description Sjukhusmiljöns betydelse för patientens välbefinnande och tillfrisknande belystes redan på 1800-talet av sjuksköterskan Florence Nightingale. Hon förespråkade hur viktigt det var att patienterna hade tillgång till frisk luft, solljus och utsikt över naturen under sjukhusvistelsen. Eftersom patienter kan uppleva oro, stress och känsla av otrygghet kan förändringar i sjukhusmiljön bidra till patientens välbefinnande. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilken betydelse sjukhusmiljön kan ha för patientens välbefinnande och tillfrisknande. Resultatet av denna studie visade att solljus hade en betydande inverkan på patientens tillfrisknande. Då patienten hade tillgång till solljus, utsikt över naturen, avskildhet och en lugn atmosfär utan höga ljud ledde detta till god nattsömn som förbättrade välbefinnandet med mindre smärta och stress, som i sin tur bidrog till snabbare tillfrisknande och lägre sjukvårdskostnader. För att patienten ska förstå effekten och vilja ta del av faktorer som ljus, natur och konst som påverkar välbefinnandet och tillfrisknandet, är kunskap om dessa faktorer viktig för sjuksköterskan så att hon/han kan informera och inspirera patienten. Fortsatt forskning i ämnet, speciellt med fokus på kulturella behov och med genusperspektiv hade varit önskvärt. en
dc.description.abstract The influence of health facility environment on patient’s well-being and recovery was highlighted in the nineteenth century by nurse Florence Nightingale. She advocated the importance of patient’s access to fresh air, sunlight and view over nature during hospitalised. Since patient’s can experience anxiety, stress and emotion of insecurity changes in hospital environment may conduce patient’s well-being. The aim of this literature review was to investigate which importance the health facility environment may have on patient’s well-being and recovery. The results of this review showed that sunlight had a major influence on patient’s recovery. Patient’s access to sunlight, view over nature and a calm atmosphere without noise led to good nights sleep that improved well-being with less pain and stress which conduced to faster recovery and lower medical costs. As a nurse it is important to have knowledge in this area to be able to inform and inspire patients about the good effects of sunlight, nature and art so that patients have the possibility to improve his/hers well-being and recovery. More research in this area is desirable, especially with focus on gender and cultural needs. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject sjukhusmiljö en
dc.subject tillfrisknande en
dc.subject välbefinnande en
dc.subject patient en
dc.title Sjukhusmiljöns betydelse för patienten - en litteraturstudie en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics