Nutrition i fokus. En litteraturstudie om bedömning av och omvårdnadsåtgärder vid malnutrition

DSpace Repository

Nutrition i fokus. En litteraturstudie om bedömning av och omvårdnadsåtgärder vid malnutrition

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Nutrition i fokus. En litteraturstudie om bedömning av och omvårdnadsåtgärder vid malnutrition
Author Baldetorp, Eva ; Hellman, Anna
Date 2007
English abstract
Malnutrition is a commonly existing problem at Swedish hospitals and nursing homes. Despite this there is a lack of national guidelines for assessment of and interventions during malnutrition. The aim of this study was to investigate in which way nutritional status can be assessed on an old multipical ill patient in a hospital or at a nursing home. And what nursing interventions the nursing staff can make to improve patients’ nutritional status. The chosen method was a literature review which was based on twelve scientific articles. The result shows that a combination of anthropometic measurements, biochemical markers and an assessment tool is required for an adequate estimation of nutritional status. Nursing interventions that could be used by the nursing staff are individually adjusted meal support, in between meal snacks, oral feeding support and dietary records. Further knowledge and research is required to reach national guidelines for nutritional assessment.
Swedish abstract
Patienter med risk för malnutrition är vanligt förekommande på svenska sjukhus och vårdboende. Trots detta saknas det nationella riktlinjer för hur man ska bedöma och åtgärda malnutrition. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur nutritionsstatus kan bedömas hos äldre multisjuka patienter på sjukhus och vårdboende samt i vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskor kan vidtaga vid malnutrition. Litteraturstudien bygger på tolv vetenskapliga artiklar. Resultatet visar att det krävs en kombination av antropometiska mått, biokemiska analyser samt någon form av bedömningsinstrument för att korrekt kunna bedöma en patients nutritionsstatus. Omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan vidta är individuellt anpassat måltidsstöd, mellanmål, tillförsel av extra näringstillskott och dryck- och kostregistrering. Vidare kunskap och forskning behövs för att få fram en nationellt vedertagen och heltäckande nutritionsbedömning.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject bedömningsinstrument
malnutrition
omvårdnad
sjukhusvistelse
äldre
Handle http://hdl.handle.net/2043/4370 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics