Nutrition i fokus. En litteraturstudie om bedömning av och omvårdnadsåtgärder vid malnutrition

DSpace Repository

Nutrition i fokus. En litteraturstudie om bedömning av och omvårdnadsåtgärder vid malnutrition

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Baldetorp, Eva
dc.contributor.author Hellman, Anna
dc.date.accessioned 2007-08-29T06:04:41Z
dc.date.available 2007-08-29T06:04:41Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/4370
dc.description Patienter med risk för malnutrition är vanligt förekommande på svenska sjukhus och vårdboende. Trots detta saknas det nationella riktlinjer för hur man ska bedöma och åtgärda malnutrition. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur nutritionsstatus kan bedömas hos äldre multisjuka patienter på sjukhus och vårdboende samt i vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskor kan vidtaga vid malnutrition. Litteraturstudien bygger på tolv vetenskapliga artiklar. Resultatet visar att det krävs en kombination av antropometiska mått, biokemiska analyser samt någon form av bedömningsinstrument för att korrekt kunna bedöma en patients nutritionsstatus. Omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan vidta är individuellt anpassat måltidsstöd, mellanmål, tillförsel av extra näringstillskott och dryck- och kostregistrering. Vidare kunskap och forskning behövs för att få fram en nationellt vedertagen och heltäckande nutritionsbedömning. en
dc.description.abstract Malnutrition is a commonly existing problem at Swedish hospitals and nursing homes. Despite this there is a lack of national guidelines for assessment of and interventions during malnutrition. The aim of this study was to investigate in which way nutritional status can be assessed on an old multipical ill patient in a hospital or at a nursing home. And what nursing interventions the nursing staff can make to improve patients’ nutritional status. The chosen method was a literature review which was based on twelve scientific articles. The result shows that a combination of anthropometic measurements, biochemical markers and an assessment tool is required for an adequate estimation of nutritional status. Nursing interventions that could be used by the nursing staff are individually adjusted meal support, in between meal snacks, oral feeding support and dietary records. Further knowledge and research is required to reach national guidelines for nutritional assessment. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject bedömningsinstrument en
dc.subject malnutrition en
dc.subject omvårdnad en
dc.subject sjukhusvistelse en
dc.subject äldre en
dc.title Nutrition i fokus. En litteraturstudie om bedömning av och omvårdnadsåtgärder vid malnutrition en_US
dc.title.alternative Nutrition in focus. A literature review of assessment en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Omvårdnad, uppdragsutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics