På tal om skolsvårigheter, särskilt stöd och en skola för alla - med en diskursteoretisk anknytning

DSpace Repository

På tal om skolsvårigheter, särskilt stöd och en skola för alla - med en diskursteoretisk anknytning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title På tal om skolsvårigheter, särskilt stöd och en skola för alla - med en diskursteoretisk anknytning
Author Sjödin, Anna
Date 2007-08-29
Swedish abstract
Syftet med föreliggande undersökning var att med en diskursteoretisk anknytning belysa hur lärare med behörighet att undervisa i teoretiska ämnen i skolår 7-9 talar om elever i skolsvårigheter och om särskilt stöd i en skola för alla. I denna kvalitativa undersökning får läsaren ta del av en litteraturgenomgång som behandlar specialpedagogisk forskning och verksamhet, elever i skolsvårigheter, särskilt stöd och en inkluderande skola för alla. För insamlingen av den empiriska undersökningen genomfördes enskilda och delvis strukturerade intervjuer med sex lärare. Intervjuerna utgick från frågeområden rörande elever i skolsvårigheter, särskilt stöd och en skola för alla. Litteraturgenomgången och resultatet av intervjuerna ligger till grund för den diskursteoretiskt anknutna diskussionen. Sammanfattningsvis tyder mina litteraturstudier och resultat på att det inte fanns en absolut kunskap eller sanning i talet om elever i skolsvårigheter och om särskilt stöd i en skola för alla. Det förhöll sig snarare så att det pågick en diskursiv kamp mellan olika discipliner och dess företrädare i form av forskare, lärare, skolledare och föräldrar angående betydelsen av elever i skolsvårigheter och särskilt stöd i en skola för alla.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject diskursteori
en skola för alla
skolsvårigheter
särskilt stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/4371 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics