Praktisk nytta av en byggnadsinformationsmodell

DSpace Repository

Praktisk nytta av en byggnadsinformationsmodell

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Praktisk nytta av en byggnadsinformationsmodell
Author Sacher, Josefin ; Waltin, Anna
Date 2007
English abstract
Today the building industry is standing on the edge of a change, from a traditional way to construct and design buildings to an industrial way of construction and designing. 2D-models without any intelligence are today used instead of intelligent building information models. In those building information models it’s possible to gather all information for the lifecycle of a building in a common platform within reach of all the industry’s participants. One way to do this is with the help of an international standard, IFC (Industry Foundation Classes), which is an independent file format. Today it is more and more common to work with building information models and the development of new programs for this purpose is constant. One of these building information programs is ArchiCAD. The purpose of this work is to examine where the building industry stands today and to analyse possibilities and limitations of the digital tools and planning processes nowadays. As delimitation in this work, we have examined possibilities to import an ArchiCAD model as an IFC file and explored the possibilities to receive calculations of cost and energy. On the basis of our experience through this study we come to the conclusion that the building industry isn’t where we thought it was when we started this study. A poll and some visits to different participants showed that BIM and IFC haven’t made their breakthrough yet. The results regarding calculations of cost and energy, the possibilities of IFC and calculations of amount vary a great deal. Some have been quite simple and resulted in efficient and reasonable conclusions, though some have been difficult to implement.
Swedish abstract
Byggbranschen befinner sig i dagens läge i ett paradigmskifte mellan ett traditionellt sätt att bygga och projektera och till att utveckla ett mer industriellt sätt att bygga och projektera. Från att använda ”ointelligenta” 2D-modeller börjar allt mer intelligenta byggproduktmodeller där information som rör hela byggnadens livscykel användas i större omfattning. Branschen går mer och mer mot att all information ska kunna samlas och vara tillgänglig på ett och samma ställe, genom en gemensam IT-plattform för branschens aktörer och intressenter samt genom byggnadsinformationsmodeller (BIM). Ett sätt att göra en sådan plattform möjlig är med hjälp av en internationell standard, IFC (Industry Foundation Classes), som är ett oberoende filformat som ska kunna läsas oavsett digital programvara. För projektörerna i branschen utvecklas ständigt olika program för ändamål som möjliggör att så mycket information som möjligt samlas i en och samma fil. Ett av dessa objektorienterade program är ArchiCAD. Syftet med arbetet har varit att undersöka var byggbranschen i dagsläget befinner sig samt analysera möjligheter, begränsningar och brister i verktygen och dagens projekteringsmetoder. Som avgränsning i arbetet undersöks hur möjligheten att exportera en modell gjord i ArchiCAD som en IFC-fil, samt möjligheter att erhålla kostnad- och energiberäkning från denna modell. Byggbranschens användning av BIM och IFC har enligt vår enkätundersökning och studiebesök inte haft den genomslagskraft och kommit så långt i utvecklingen som vi från början hade trott. Resultaten från våra olika försök vad det gäller mängdning, kostnads- och energiberäkningar samt IFC-försöken har varit varierande. Några försök har varit enkla och har på ett effektivt sätt gett snabba och rimliga resultat medan andra har varit svåra att genomföra och information har varit svåråtkomlig.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject byggnadsinformationsmodell
BIM
CAD
ArchiCAD
Handle http://hdl.handle.net/2043/4374 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics