På väg mot arbete en kvalitativ studie om åtgärden SIN för invandrare

DSpace Repository

På väg mot arbete en kvalitativ studie om åtgärden SIN för invandrare

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title På väg mot arbete en kvalitativ studie om åtgärden SIN för invandrare
Author Izadpanah, Nahid
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka projektet SIN (arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare) och analysera problemen kring arbetsmarknadsetablering för vissa invandrargrupper. Metoden har använts i Sverige sedan år 2001. Metoden har sitt ursprung i USA och Canada och heter där ”supported employment”. Den svenska varianten benämns arbetsplatsintroduktion. Målgruppen för projektet är invandrare från utomnordiska länder som har sämre förankring på den svenska arbetsmarknaden. Undersökningsgruppen består av åtta personer, fyra deltagare och fyra handläggare och den metod som jag använt mig av är kvalitativ. De viktigaste resultaten som jag har kommit fram till är, att deltagarna är väldigt nöjda med sina handläggare och känner att det finns någon som stödjer dem vid behov. Förmedlarna är eniga om att den sökandes namn är det som ställer till när man söker arbete och att det även finns de med språk- och skrivsvårigheter, som inte kan komma vidare och behöver extra hjälp. Enligt både förmedlare och deltagare betyder stödet de får i projekt oerhört mycket för dem och det kan öka deras chans och möjlighet att få kontakter och bättre förankring på den svenska arbetsmarknaden.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject arbetsplatsintroduktion
invandrare
supported employment
åtgärd
Handle http://hdl.handle.net/2043/4377 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics