Sjuksköterskors uppfattning av begreppet dokumentation

DSpace Repository

Sjuksköterskors uppfattning av begreppet dokumentation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sjuksköterskors uppfattning av begreppet dokumentation
Author Persson, Cecilia ; Toroczkay, Lars
Date 2007
English abstract
Persson, C & Toroczkay, L. Nurses conceptions of documentation. An intervjew study. Degree Project in Nursing caring Science, 10 Credit Points. Nursing Programme, Malmö University: Health and Society, Department of Nursing, 2007. The authors are both registered nurses, RN, experienced with documentation the last 20 years. Both have also experiences with different form of groups relating to documentation. Nursing documentation is constantly a form for discussion. Interested in this process we decide to make a qualitative study with open interviews. The aim of this study was to get a deeper understanding of RN´s conceptions of documentation and its practical use. The findings based on seven open interviews with nurses identify three concepts of documentation: (1) documentation represent a juridical aspect of nursing, (2) Documentation as an instrument for good caring and (3) documentation as an instrument in professional communication. The documentation is handled in a context which affect the RN´s possibilities for an efficient and professional documentation. Keywords: Caring, computerized journal, conceptions of documentation, interview, nursing.
Swedish abstract
Persson, C & Toroczkay, L. Sjuksköterskors uppfattning av begreppet dokumen-tation. En intervjustudie. Examensarbete i Omvårdnadsvetenskap 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, Enheten för Omvårdnad, 2007. Författarna är sjuksköterskor med drygt 20 års egen erfarenhet av dokumentation. Författarna har också varit ansvariga för olika former av dokumentationsgrupper. Då vi uppfattar att sjuksköterskors dokumentation fortfarande är ett ämne för ständig diskussion har vi valt att göra en kvalitativ studie angående sjuksköters-kors uppfattning av begreppet dokumentation. Studien har genomförts med hjälp av öppna intervjuer. Syftet med denna intervjustudie har varit att undersöka och få fördjupad kunskap om hur sjuksköterskor uppfattar och ser på sin dokumentation. Vi ville också ta reda på vilka aspekter som finns på dokumentation i praktiken. Resultatet som baseras på sju öppna intervjuer visar att sjuksköterskor uppfattar sin dokumentation som viktig ur juridisk synpunkt, för god omvårdnad och pro-fessionell kommunikation. Dokumentationen är dock förknippad med flertalet omgivande svårigheter vilka påverkar sjuksköterskans möjligheter till effektiv och professionell dokumentation. Nyckelord: Datorjournal, dokumentation, intervju, omvårdnad, sjuksköterskor, uppfattning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject datorjournal
dokumentation
intervju
omvårdnad
sjuksköterskor
uppfattning
Handle http://hdl.handle.net/2043/4398 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics