Sjuksköterskors uppfattning av begreppet dokumentation

DSpace Repository

Sjuksköterskors uppfattning av begreppet dokumentation

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Persson, Cecilia
dc.contributor.author Toroczkay, Lars
dc.date.accessioned 2007-09-06T08:44:15Z
dc.date.available 2007-09-06T08:44:15Z
dc.date.issued 2007 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/4398
dc.description Persson, C & Toroczkay, L. Sjuksköterskors uppfattning av begreppet dokumen-tation. En intervjustudie. Examensarbete i Omvårdnadsvetenskap 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, Enheten för Omvårdnad, 2007. Författarna är sjuksköterskor med drygt 20 års egen erfarenhet av dokumentation. Författarna har också varit ansvariga för olika former av dokumentationsgrupper. Då vi uppfattar att sjuksköterskors dokumentation fortfarande är ett ämne för ständig diskussion har vi valt att göra en kvalitativ studie angående sjuksköters-kors uppfattning av begreppet dokumentation. Studien har genomförts med hjälp av öppna intervjuer. Syftet med denna intervjustudie har varit att undersöka och få fördjupad kunskap om hur sjuksköterskor uppfattar och ser på sin dokumentation. Vi ville också ta reda på vilka aspekter som finns på dokumentation i praktiken. Resultatet som baseras på sju öppna intervjuer visar att sjuksköterskor uppfattar sin dokumentation som viktig ur juridisk synpunkt, för god omvårdnad och pro-fessionell kommunikation. Dokumentationen är dock förknippad med flertalet omgivande svårigheter vilka påverkar sjuksköterskans möjligheter till effektiv och professionell dokumentation. Nyckelord: Datorjournal, dokumentation, intervju, omvårdnad, sjuksköterskor, uppfattning. en
dc.description.abstract Persson, C & Toroczkay, L. Nurses conceptions of documentation. An intervjew study. Degree Project in Nursing caring Science, 10 Credit Points. Nursing Programme, Malmö University: Health and Society, Department of Nursing, 2007. The authors are both registered nurses, RN, experienced with documentation the last 20 years. Both have also experiences with different form of groups relating to documentation. Nursing documentation is constantly a form for discussion. Interested in this process we decide to make a qualitative study with open interviews. The aim of this study was to get a deeper understanding of RN´s conceptions of documentation and its practical use. The findings based on seven open interviews with nurses identify three concepts of documentation: (1) documentation represent a juridical aspect of nursing, (2) Documentation as an instrument for good caring and (3) documentation as an instrument in professional communication. The documentation is handled in a context which affect the RN´s possibilities for an efficient and professional documentation. Keywords: Caring, computerized journal, conceptions of documentation, interview, nursing. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject datorjournal en
dc.subject dokumentation en
dc.subject intervju en
dc.subject omvårdnad en
dc.subject sjuksköterskor en
dc.subject uppfattning en
dc.title Sjuksköterskors uppfattning av begreppet dokumentation en
dc.title.alternative Nurses conceptions of documentation en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Omvårdnad, nätbaserad distanskurs
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics