Världens bästa jobb - utvärdering av en äldreomsorgsmodell

DSpace Repository

Världens bästa jobb - utvärdering av en äldreomsorgsmodell

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Världens bästa jobb - utvärdering av en äldreomsorgsmodell
Author Kolnby, Sirpa ; Fridland Tengqvist, Pernilla
Date 2007
English abstract
The best job in the world - an evaluation of a model in geriatric care.
Swedish abstract
Med tanke på den växande andelen äldre i vårt samhälle, är äldreomsorgens verksamhet utan tvivel ett område som inom en snar framtid kommer att kräva alltmer utav samhällsresurserna – resurser som inte kommer att vara så lätta att skjuta till. För att på bästa sätt fördela de resurser som finns och inte minst för att ge våra äldre en god omvårdnad med välförtjänt guldkant på livets höst, kommer det att krävas nya organisationslösningar på många av de vårdboenden som tar emot de äldre. Vi har fått möjligheten att utvärdera en ny organisationsmodell för ansvarsfördelning och styrning i en äldreomsorgsverksamhet, som sätter fokus på hur personalen arbetar och samverkar, samt hur ledarskapet bör användas. Modellens grundkriterier är information, tillvaratagande av personalens kunskap och kompetens samt tydlighet och trygghet. Studien syftar till att undersöka och utvärdera den nya organisationsmodellen för styrning och ansvarsfördelning på en äldreomsorgsverksamhet, för att bl a urskilja framgångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter. Vi har också genomfört en målutvärdering. Metoden har varit både kvantitativ, genom en enkät till samtlig personal, och kvalitativ, då vi genomfört 9 st intervjuer med ett urval av personalen. Vi har i vår analys utgått från personalens upplevelser. Resultatet visar att modellen har uppfyllt sina mål och att framgångsfaktorerna i förändringsprocessen varit ledarskapets karaktär, personalens förändringsbenägenhet samt det hierarkiska och horisontella nytänkandet i modellen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject arbetsglädje
förändringsbenägenhet
kvalitet
ledarskap
medarbetarskap
organisationsmodell
organisationsstruktur
socialt arbete
äldreomsorg
Handle http://hdl.handle.net/2043/4411 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics