Genus, miljö, migration och etnicitet - om konsten att arbeta med perspektiv

DSpace Repository

Genus, miljö, migration och etnicitet - om konsten att arbeta med perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Book
Title Genus, miljö, migration och etnicitet - om konsten att arbeta med perspektiv
Editor Olausson, Lennart
Date 2004
Swedish abstract
Innehåll: Medborgerlig bildning - Att närma sig miljöperspektivet - Om genusperspektivet - Migrations- och etnicitetsperspektivet - Exempel påhur vi arbetar med perspektiven i utbildningen - Man talar om barn men i själva verrket tänker man flickor och pojkar - Introduktionskursen hälsa och samhälle - Transkulturell omvårdnad i sjukskötyerskeutbildningen - Genus- och etnicitetsperspektiven i en vårdutbildning - Perspektivintegrering i praktiken - Riskbedömning vid laboratoriearbete - Tillämpad globalisering - Mentrosprojektet Näktergalen - Internationalisering på hemmaplan - Perspektivkurs i den högskolepedagogiska utbildningen. Förord: I denna bok har vi samlat ett antal artiklar kring Malmö högskolas perspektiv sedda utifrån en uppfattning om medborgerlig bildning. Grundtanken bakom medborgerlig bildning är enkel. Den högre utbildningen skall bidra till att forma reflekterande och kritiska medborgare. Detta förutsätter att man har goda kunskaper om och ett kritiskt förhållningssätt till centrala frågor i vår egen samtid. Under senare år har frågor som rör miljö och hållbar utveckling, genus samt migration och etnicitet blivit allt viktigare. Insikten har ökat i att vi måste sträva efter att bygga ett hållbart samhälle där vi lämnar över en värld till våra barn, som ger dem minst lika goda förutsättningar som vi fick att utveckla samhället och leva ett gott liv. När vi talar om miljö, genus, migration och etnicitet, måste vi varamedvetna om att dessa skall sättas i relation till frågor som rör makt och demokrati. Det kan kanske tyckas motsägelsefullt att tala om makt och demokrati samtidigt. Men satt i relation till medborgerlig bildning är det självklart att utövande av makt i demokratiska former ställer stora krav på en självkritisk hållning och en prövande attityd från såväl den som utövar makten som den som kritiserar makten. Den bok som du här håller i handen är ett resultat av ett högskolegemensamt samarbete kring att utveckla hur vi skall arbeta med perspektiven. Författarna har haft gemensamma träffar där vi gått genom hur vi skall lägga upp boken. Sedan har de olika författarna kommenterat varandras texter. Därefter har vi lagt ut texterna på nätet och fått in synpunkter från andra medarbetare inom högskolan. Jag vill här passa på att tacka alla dem som har bidragit till denna bok på olika sätt. Ingen nämnd och därmed ingen glömd. Boken består av två delar, en mer allmänt inledande del där vi börjar med att diskutera innebörden i begreppet medborgerlig bildning och vad det kan betyda idag. Därefter följer tre kapitel, ett vardera om varje perspektiv. I dessa ger författarna sin bild av hur de uppfattar respektive perspektiv. Den andra delen består av goda exempel på hur man kan arbeta med perspektiven i olika utbildningar. Man måste utgå från den konkreta situationen och den konkreta utbildningen när man arbetar med perspektiven. Tanken med dessa exempel är att inspirera medarbetare och studenter till hur man kan implementera perspektiven. Vi som arbetat med denna bok ser fram emot många och spännande diskussioner med alla läsare; medarbetare inom högskolan, studenter och alla andra som har ett intresse för de frågor vi diskuterar i denna bok.
Publisher Malmö högskola
Language swe (iso)
Subject genus
etnicitet
migration
miljöfrågor
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Gender studies
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Ethnicity
Handle http://hdl.handle.net/2043/4412 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics