No-hemuppgifter i ett andraspråksperspektiv

DSpace Repository

No-hemuppgifter i ett andraspråksperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title No-hemuppgifter i ett andraspråksperspektiv
Author Bodhamre, Marianne
Date 2007
Swedish abstract
Arbetets syfte var att undersöka hur elever och föräldrar med svenska som andraspråk upplevde experiment som hemuppgift i de naturvetenskapliga ämnena och i vad mån föräldrarna kunde och ville hjälpa sitt barn med hemuppgifterna. Vi har även undersökt i vilken omfattning modersmålet användes och vilken betydelse modersmålet hade vid hemuppgiftens utförande. Elever i år 5-6 intervjuades och deras föräldrar fick svara på ett frågeformulär. Samtliga elever och föräldrar som deltog i undersökningen hade en positiv inställning till NO-experiment som hemuppgift. När föräldrarna arbetade tillsammans med sina barn med hemuppgifterna användes modersmålet mer eller mindre i samtliga hem eftersom det var lättare för föräldrarna att kommunicera på sitt modersmål. Eleverna däremot tyckte att det inte hade någon betydelse vilket språk de använde.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Experiment
föräldrarsamverkan
hemuppgifter
läxor
modersmål
NO-ämnen
svensak som andraspråk
Handle http://hdl.handle.net/2043/4413 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics