Attityder och undervisning -Att utgå från elevers intressen i

DSpace Repository

Attityder och undervisning -Att utgå från elevers intressen i

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Attityder och undervisning -Att utgå från elevers intressen i
Author Almehed, Louise
Date 2007
English abstract
How does pupils on the Buisness och administrationprogram feel about their education in science? The aim is to improve these pupils attitudes towards science.
Swedish abstract
Vad tycker elever på handels- och administrationsprogrammet om Naturkunskap? Denna studie fokuserar på just dessa elevers syn på skolämnet Naturkunskap och bygger på elevers inställning till olika arbetssätt och arbetsområden. Det övergripande syftet är att öka intresset för naturvetenskap i allmänhet och kursen Naturkunskap i synnerhet bland elever på praktiska program. Via två empiriska undersökningar, en enkät samt intervjuer, är målet att undersöka handelselevers attityder gentemot Naturkunskap samt vad de vill förända med dagens undervisning. Resultaten visar att eleverna till stor del är positiva till hur deras undervisning ser ut idag. En lärare med humor, variation i undervisningen samt att eleverna har visst inflytande är det som prioriteras högst bland eleverna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Undervisning
Naturvetenskap
Infärgning
Handels- och administrationsprogrammet
Gymnasieskolan
Attityder
Naturkunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/4414 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics