Sagan som pedagogiskt verktyg i naturvetenskaplig undervisning

DSpace Repository

Sagan som pedagogiskt verktyg i naturvetenskaplig undervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sagan som pedagogiskt verktyg i naturvetenskaplig undervisning
Author Willquist, Eva
Date 2007
English abstract
Fairy-tale as Educational Tool in Scientific Teaching
Swedish abstract
Detta examensarbete handlar om att införa populärkulturen i den naturvetenskapliga undervisningen. Jag inriktade mig på att få eleverna engagerade i sagofilmen Narnia. På detta sätt fångade jag deras uppmärksamhet och förklarade naturvetenskapliga begrepp utifrån filmen. Genom att använda mig av frågeställningar utifrån filmen ville jag öka deras engagemang och intresse av naturvetenskap. Metoden jag använt är att utifrån ett kvalitativt angreppssätt försöka förstå hur eleverna tillgodogjorde sig undervisningen i naturvetenskap samt ett kvantitativt angreppssätt där jag analyserade elevernas skriftliga svar utifrån naturvetenskapliga frågeställningar. Resultat av undersökningen visar att genom att använda sig av sagofilm i relation till relevanta frågeställningar och diskussioner ökar elevernas engagemang och intresse för naturvetenskap.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Populärkultur
Sagofilm
Naturvetenskap
Elever skolår 8
Handle http://hdl.handle.net/2043/4415 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics