Röstförändringar vid barns rollek

DSpace Repository

Röstförändringar vid barns rollek

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Röstförändringar vid barns rollek
Author Holmberg, Louise ; Larsson, Jennie
Date 2007
Swedish abstract
Vårt syfte med denna undersökning är att ta reda på om, och i så fall på vilket sätt det sker röstförändringar under barns fria rollekar, om det finns några genusskillnader i dessa eventuella röstförändringar samt vilken betydelse röstförändringarna har för barns lek- och språkutveckling. Vi har använt oss av kvalitativa observationer och intervjuer. Resultatet tyder på att barn förändrar sina röster vid fri rollek då de går in i en annan roll och talar som den aktuella rollen kräver. Röstförändringarna kan bestå av olika dialekter, tonfall och tonlägen samt ljus respektive mörk röst. De genusskillnaderna vi fått fram är att pojkar är mer högljudda och använder sig av mer ljudeffekter medan flickorna pratar med en ljusare röst. Barnens röstförändringar har stor betydelse i sammanhanget eftersom det, enligt vår undersökning, var vad som i första hand utvecklade lekarna. Genom att barnen går in i olika slags roller avancerar de sitt språk för den specifika rollen, vilket i sin tur leder till att deras språk utvecklas. En praktisk-pedagogisk slutsats av arbetet är att man som lärare bör ta vara på och stimulera den fria leken, då barnen genom sådan aktivitet vågar variera och laborera med sitt språk.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Rollek
röstförändring
genus
lekutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/4417 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics