Elevers uppfattning om litteraturläsning i svenskundervisningen på gymnasiet

DSpace Repository

Elevers uppfattning om litteraturläsning i svenskundervisningen på gymnasiet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers uppfattning om litteraturläsning i svenskundervisningen på gymnasiet
Author Civeälv, Joanna ; Fervenza, Annika
Date 2007
Swedish abstract
I vår undersökning är ambitionen att få en bild av ungdomars uppfattning om litteraturläsning i svenskundervisningen på gymnasiet. Vilken attityd har eleverna till skönlitteratur och läsning? Inför mötet med våra framtida elever vill vi som blivande svensklärare öka vår medvetenhet om eleverna som läsare. Metoderna vi har valt är en inledande enkätundersökning där 78 elever från två olika skolor medverkade samt en fördjupad undersökning med åtta kvalitativa intervjuer. Vi kom fram till att eleverna har mycket olika inställningar till att läsa. Båda ytterligheterna som att älska att läsa eller att hata läsningen förekommer. Vi drar slutsatsen att det är viktigt att som lärare vara medveten och se varje elevs individuella behov och förutsättningar inför läsningen i skolan. Att samtala och skriva efter avslutad läsning framstår som en viktig nyckel till att djupare förståelse och nya kunskaper ska kunna uppnås.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject skönlitteratur
läsning
boksamtal
gymnasiet
Handle http://hdl.handle.net/2043/4419 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics