Mobbning inom skolan - förebyggnad samt åtgärder

DSpace Repository

Mobbning inom skolan - förebyggnad samt åtgärder

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mobbning inom skolan - förebyggnad samt åtgärder
Author Johansson, Annica
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med mitt examensarbete är att lyfta fram vad mobbning innebär. Vad är det som definierar mobbning, vilka utformningar den kan ha och varför det bara är vissa som blir mobbade. Min avsikt är även den att lyfta fram skolans ansvar gentemot mobbning. Hur kan man arbeta förebyggande samt vilka åtgärder finns det i skolan mot mobbning. Mina tre frågeställningar i mitt arbete är följande: – Vad är mobbning? – Hur kan mobbning förebyggas i skola? – Vilka åtgärder inom skolan finns mot mobbning? Som hjälp till mitt arbete har jag använt mig av relevant fakta och litteratur. Undersökningen och insamlingen av mitt empiriska material har utförts på en mellanstor f-9 skola i en rätt så stor kommun. Min undersökning utgjordes av två intervjuer i en klass 2 där jag delade upp klassen i pojkar och flickor. Andra metoder jag använt mig av är att jag var med på ett av skolans antimobbningsmöte samt stämde mötet med en av skolans fritidspedagoger som jag
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject mobbning
förebyggande
åtgärd
elever
pedagoger
Handle http://hdl.handle.net/2043/4431 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics