Mobbning inom skolan - förebyggnad samt åtgärder

DSpace Repository

Mobbning inom skolan - förebyggnad samt åtgärder

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Johansson, Annica
dc.date.accessioned 2007-09-21T13:03:16Z
dc.date.available 2007-09-21T13:03:16Z
dc.date.issued 2007 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/4431
dc.description Syftet med mitt examensarbete är att lyfta fram vad mobbning innebär. Vad är det som definierar mobbning, vilka utformningar den kan ha och varför det bara är vissa som blir mobbade. Min avsikt är även den att lyfta fram skolans ansvar gentemot mobbning. Hur kan man arbeta förebyggande samt vilka åtgärder finns det i skolan mot mobbning. Mina tre frågeställningar i mitt arbete är följande: – Vad är mobbning? – Hur kan mobbning förebyggas i skola? – Vilka åtgärder inom skolan finns mot mobbning? Som hjälp till mitt arbete har jag använt mig av relevant fakta och litteratur. Undersökningen och insamlingen av mitt empiriska material har utförts på en mellanstor f-9 skola i en rätt så stor kommun. Min undersökning utgjordes av två intervjuer i en klass 2 där jag delade upp klassen i pojkar och flickor. Andra metoder jag använt mig av är att jag var med på ett av skolans antimobbningsmöte samt stämde mötet med en av skolans fritidspedagoger som jag en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject mobbning en
dc.subject förebyggande en
dc.subject åtgärd en
dc.subject elever en
dc.subject pedagoger en
dc.title Mobbning inom skolan - förebyggnad samt åtgärder en
dc.title.alternative Bullying within school – prevention and measures en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics