Kursmål i teori och praktik

DSpace Repository

Kursmål i teori och praktik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kursmål i teori och praktik
Author Andersson, Kjell ; Englund, Gunnar
Date 2007
Swedish abstract
I vårt examensarbete ville vi undersöka hur nära skolverkets kursplaner för fotografisk bild ligger näringslivets önskemål, och vad som är relevant kunskap. Anledningen är att inom fotografisk bild går utvecklingen väldigt snabbt tack var den digitala tekniken. För att få en relevant bild av kursplanerna vände vi oss till branschfolk som dagligen hanterar bilder inom olika områden. Vi genomförde dels en enkätundersökning där vi på en skala kan se hur de olika yrkena ser på de olika delmomenten, dels en intervju där det framgår hur fotografyrket förändrats och vart yrket är på väg. Vi gjorde även en intervju med en kursplaneskribent som arbetade med gymnasiereformen 2007 för att få en bakgrund till hur kursplaner tas fram. Sammanfattningsvis pekar vår undersökning på att kursplanerna stämmer väl med branschens önskemål, men att uppdateringar bör ske regelbundet och med inte för långa intervaller.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Fotografisk bild
Kursmål
Näringsliv
Utveckling
Uppgraderingar
Handle http://hdl.handle.net/2043/4433 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics