Laborativ matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Laborativ matematik
Author Redenfors, Magnus
Date 2005
English abstract
The purpose of my work is to investigate teachers and pupils view of experimental working in mathematics and how the atmosphere changes in the classroom with experimental working. By personal interviews and observations do I come to an answer to my investigation. I have come to realize that pupils that are used to working experimentally in mathematics are more positive towards mathematics compared to pupils that learn mathematics by adding in their books. These pupils are also unafraid of answering the teachers questions and finds it easily to see mathematics in their surrounding environment.
Swedish abstract
Syftet med mitt arbete är att undersöka lärares och elevers syn på laborativ matematik samt hur stämningen i klassrummen förändras vid dess nyttjande. Genom personliga intervjuer och observationer av lärare och elever besvarar jag mina frågeställningar. De elever jag har intervjuat som är vana vid laborativ matematik har en betydligt mera positiv syn på ämnet matematik och tycker i högre grad att ämnet är stimulerande än elever som är präglade av den gängse traditionella undervisningen. Dessa elever är inte rädda för att svara fel på lärarens frågor och har lättare för att se matematik i vardagen. De är präglade av en matematikundervisning som grundar sig på samarbete, diskussion och kritisk granskning snarare än enskild mekanisk räkning av tillrättalagda klassrumsproblem.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject matematik
laborativ
experimenterande
synsätt
matematikundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/4436 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics