Att upptäcka och arbeta med elever som har matematiksvårigheter

DSpace Repository

Att upptäcka och arbeta med elever som har matematiksvårigheter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att upptäcka och arbeta med elever som har matematiksvårigheter
Author Söderstierna, Minette
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med detta arbete var att få inblick i hur jag som undervisande lärare kan upptäcka och arbeta med elever i matematiksvårigheter, inom gruppen, alltså inkluderande undervisning. En litteraturstudie är genomförd som i huvudsak berört Adler, Magne, Ljungblad, Malmer samt Engström. Jag har även genomfört en översiktsdiagnos i en klass för att upptäcka elevernas starka och svaga sidor i matematik. En djupare analys gjordes av två elever för att bland annat få en helhetsbild av dessa elever och deras inställning till matematik. Utifrån de svårigheter eleverna visade upp utformades fyra arbetspass för att stärka eleverna inom dessa områden. Resultatet gav ett positivt utfall då eleverna fann uppgifterna lustfyllda och stimulerande. Eleverna var motiverade inför uppgifterna och kände sig delaktiga och aktiva men det var för kort tid, två veckor, för att mäta elevernas kunskapsutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kartläggning
matematiksvårigheter
översiktsdiagnos
Inkluderande undervisning
klasslärare
specialpedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/4437 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics