Tänk om, tänk queer! En queerteoretisk analys av läroböcker i svenska för gymnasiet ur ett värdegrundsperspektiv.

DSpace Repository

Tänk om, tänk queer! En queerteoretisk analys av läroböcker i svenska för gymnasiet ur ett värdegrundsperspektiv.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tänk om, tänk queer! En queerteoretisk analys av läroböcker i svenska för gymnasiet ur ett värdegrundsperspektiv.
Author Elmsäter, Åsa ; Ceder, Simon
Date 2007
Swedish abstract
Studien granskar medvetenheten om queerperspektivet i läroböcker utifrån synliggörande av hbt, heteronormativitetsmedvetenhet och vilka läsningar texterna förbereder för. Läroböckerna som analyserats är avsedda för gymnasiet och har ett tematiserat upplägg där vi valt att fokusera på kärleks- och relationsteman. Texterna i läroböckerna är analyserade utifrån en queerteoretisk ansats och baseras på en kvalitativ analys. Studien är gjord utifrån en queer läsart som ligger till grund för arbetets läsningar. Resultaten visar att läroböckerna har en vilja att synliggöra homosexualitet men utesluter bisexualitet och transpersoner. I de flesta fall synliggörs homosexuella personer som något avvikande och de skiljs från de heterosexuella personerna. Läroböckerna har även en relativt hög grad av texter som är obestämda i sin tolkning där både hbt-personer och heterosexuella kan känna igen sig. Det gäller framför allt i litterära citat. Dock ändras dessa förutsättningar för många av citaten när lärobokstexter förutsätter och skapar vissa tolkningar utifrån en stark heterosexuell norm. På detta sätt exkluderas hbt-personer. Utifrån en queerteoretisk syn finns det tendenser till att läroböckerna strider mot värdegrunden. Det gäller framför allt i exkluderandet av hbt-personer. Det finns en vilja hos läroböckerna att synliggöra hbt-personer men det är fortfarande kopplat till en stark heteronorm.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject heteronormativitet
hbt
läroboksanalys
läromedel
bestämdheter
obestämdheter
homosexualitet
gymnasiet
queerteori
värdegrund
queer
Handle http://hdl.handle.net/2043/4438 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics