Likabehandlingslagen – om implementeringen av en ny lag och upplevelser av kränkningar på en på en skola.

DSpace Repository

Likabehandlingslagen – om implementeringen av en ny lag och upplevelser av kränkningar på en på en skola.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Likabehandlingslagen – om implementeringen av en ny lag och upplevelser av kränkningar på en på en skola.
Author Böök, Sara
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är dels att undersöka vad Likabehandlingslagen från har 2006 inneburit för verksamheten på en enskild gymnasieskola under det första året. Mitt andra syfte som också är huvudsyftet, är att se hur situationen kring diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling är på skolan. Arbetet ger en översikt av Likabehandlingslagen och begrepp som kopplas till denna. Det är även en studie av arbetet med den nya lagen på en skola från det att lagen trädde i kraft och ett år framåt. Med hjälp av en enkätundersökning ville jag se hur den aktuella stämningen, kopplat till de områden lagen omfattar, var på den aktuella skolan. Studien av implementeringen av lagen på skolan visar på ett arbete som kräver en hel del förberedelser och som tar tid. Den visar på att arbetet ett år efter det att lagen trätt i kraft fortfarande befinner sig på skolledningsnivå. Resultaten från min undersökning om upplevelser kring kränkningar på skolan visar på att eleverna anser att trakasserier och kränkande behandling av olika karaktär förekommer på skolan. Det som är anmärkningsvärt är att dessa trakasserier och kränkande behandlingar i lika hög grad uppges komma från lärare som från andra elever. Det här arbetet vänder sig dels till lärarhögskolestudenter och andra som kan tänkas vara intresserade av ämnet. Den del av arbetet som redogör för resultaten från enkätundersökningen, har skolledning och annan personal på den aktuella skolan som huvudmålgrupp.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject likabehadlingslagen
diskriminering
trakasserier
kränkande behandling
mobbning
likabehandlingsplan
Handle http://hdl.handle.net/2043/4439 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics