Likabehandlingslagen – om implementeringen av en ny lag och upplevelser av kränkningar på en på en skola

DSpace Repository

Likabehandlingslagen – om implementeringen av en ny lag och upplevelser av kränkningar på en på en skola

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Böök, Sara
dc.date.accessioned 2007-09-26T07:30:07Z
dc.date.available 2007-09-26T07:30:07Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/4439
dc.description Syftet med följande arbete är dels att undersöka vad Likabehandlingslagen från har 2006 inneburit för verksamheten på en enskild gymnasieskola under det första året. Mitt andra syfte som också är huvudsyftet, är att se hur situationen kring diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling är på skolan. Arbetet ger en översikt av Likabehandlingslagen och begrepp som kopplas till denna. Det är även en studie av arbetet med den nya lagen på en skola från det att lagen trädde i kraft och ett år framåt. Med hjälp av en enkätundersökning ville jag se hur den aktuella stämningen, kopplat till de områden lagen omfattar, var på den aktuella skolan. Studien av implementeringen av lagen på skolan visar på ett arbete som kräver en hel del förberedelser och som tar tid. Den visar på att arbetet ett år efter det att lagen trätt i kraft fortfarande befinner sig på skolledningsnivå. Resultaten från min undersökning om upplevelser kring kränkningar på skolan visar på att eleverna anser att trakasserier och kränkande behandling av olika karaktär förekommer på skolan. Det som är anmärkningsvärt är att dessa trakasserier och kränkande behandlingar i lika hög grad uppges komma från lärare som från andra elever. Det här arbetet vänder sig dels till lärarhögskolestudenter och andra som kan tänkas vara intresserade av ämnet. Den del av arbetet som redogör för resultaten från enkätundersökningen, har skolledning och annan personal på den aktuella skolan som huvudmålgrupp. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject likabehadlingslagen en
dc.subject diskriminering en
dc.subject trakasserier en
dc.subject kränkande behandling en
dc.subject mobbning en
dc.subject likabehandlingsplan en
dc.title Likabehandlingslagen – om implementeringen av en ny lag och upplevelser av kränkningar på en på en skola en_US
dc.title.alternative Likabehandlingslagen – about the implementation of a new law and about the atmosphere in a school. en
dc.type H1 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: 90hp
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics