Flygplansbyar i Skåne - Finns det en efterfrågan?

DSpace Repository

Flygplansbyar i Skåne - Finns det en efterfrågan?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Flygplansbyar i Skåne - Finns det en efterfrågan?
Author Bernebring, Christofer ; Olsson, Per-Henrik
Date 2007
English abstract
The trend is that residential development is becoming a sector to cater for individual needs. A part of this ongoing development is the establishment of a specific type of living called Residential Airparks. Residential Airparks can be defined as housing built around an airfield with garages for the residents airplanes with the plots connected to the runway. The first Residential Airpark was founded in post-war USA and it was not until the late 1990: s it established itself in Europe. The first Swedish airpark is currently being built close to Leksand in Dalarna. There are currently two separate plans being discussed about building airparks in Scania, the southern region of Sweden. A study was conducted to measure the interest from recreational pilots in moving to a Residential Airpark in Scania. The result showed that 54 % of the pilots were positive to a move. In reality the actual percentage of movers would depend on different factors like price, family and job situation and would most likely be lower. It is difficult to find a typical buyer as recreational pilots have very few common characteristics apart from their interest in flying. An eventual change in the Swedish economical market such as higher rates of interest would naturally influence this type of living. However foreign interest should reinsure a demand for these types of projects.
Swedish abstract
Utvecklingen går alltmer mot ett individualiserat boende. En ny typ av livsstilsboende på den svenska fastighetsmarknaden, är flygplansbyar. Boendeformen innebär att människor bygger sina villor med tillhörande hangarer runt ett flygfält. I anslutning till tomten finns det taxibanor direkt ut till flygfältet. Denna boendeform har funnits i USA sedan många år tillbaka, men inte förrän i slutet av 90-talet byggdes den första flygplansbyn i Europa. Sveriges första by håller på att färdigställas utanför Leksand i Dalarna. Det finns även planer på att bygga två stycken flygplansbyar i Skåne, men frågan är om det finns något intresse. Denna uppsats undersöker om det finns en marknad för flygplansbyar i Skåne och hur målgruppen ser ut. Därutöver utreds hur ekonomiska förändringar i samhället skulle kunna påverka denna typ av boende. De potentiella etableringsorterna, Ljungbyhed och Eslöv, har alla de förutsättningar som krävs för att lyckas. Enligt en webbenkät bland skånska privatpiloter skulle 54 % kunna tänka sig att flytta till en flygplansby i Skåne. Antalet personer som slutligen skulle välja att flytta, är dock oklart och beroende bland annat på faktorer som pris, familje- och arbetssituation. Det är svårt att finna en typisk presumtiv köpare, då de skånska privatpiloterna har få gemensamt utmärkande egenskaper, förutom ett stort flygintresse. En eventuell förändring i den svenska samhällsekonomin, med exempelvis kraftigt höjda räntor, skulle naturligtvis också påverka denna typ av boende. Här borde dock utländska intressenter kunna borga för att en efterfrågan ändå säkerställs.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Flygplansbyar
Airparks
Kategoriboende
Livsstilsboende
Handle http://hdl.handle.net/2043/4440 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics