Är läxor nödvändiga?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Är läxor nödvändiga?
Author Strömbeck, Malin
Date 2007
English abstract
This work is about homework, its effects and its purpose but also about how learning can occur in different ways in school nowadays. The idea was to gain a perspective if homework is necessary or it’s just something that is expected of the teacher and the school. Research shows that in elementary school homework has no effect and that teaching in school gives better results. But for the teachers I interview, think that it’s not possible to keep up with the syllabus without homework. But the students have an insight about learning that can happen through play.
Swedish abstract
Detta arbete handlar om läxor, deras syfte och deras effekter, men även om hur inlärning kan ske på andra sätt i dagens skola. Meningen var att försöka få en uppfattning om läxor är nödvändiga eller om det bara är ett koncept som förväntas av skolan och läraren. Det ligger inte i skolans uppdrag att ge läxor och därför är det intressant att få en uppfattning om varför de finns och används. Forskning visar att läxor för yngre barn inte har någon effekt på inlärningen och att undervisning som är lärarledd ger bättre resultat. Lärarna som jag intervjuat menar att det är omöjligt att nå kunskapsmålen utan läxa och menar att läxor förbereder eleverna för framtiden. Eleverna i min undersökning tycker om läxor, men tycker att de kan bli jobbigt om man inte förstår vad det är för uppgifter man ska göra. De upplever även att de lär sig mer i skolan än av läxorna och av läxorna lär de sig, "saker", "massor" och "ingenting" när frågan ställdes. Eleverna har dock en annan insikt om inlärning som kan ske genom lek.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject läxa
upplevelsebaserad inlärning
Handle http://hdl.handle.net/2043/4455 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics