Multimodal undervisning i skolämnet franska genom estetiska uttrycksformer

DSpace Repository

Multimodal undervisning i skolämnet franska genom estetiska uttrycksformer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Multimodal undervisning i skolämnet franska genom estetiska uttrycksformer
Author Herrlin, Charlotte
Date 2007
English abstract
This exam project is an experiment in aesthetic work with language teaching, namely French. I performed this project in order to investigate how pupils work aesthetically with a theoretical subject. The pupils were divided into groups and asked to create a cartoon and, based on the cartoon, a role-play in French. On the empirical background of my aesthetic project with the pupils I studied how the pupils experienced the project and their learning of theoretical subject. The pupils' involvement and motivation was big. They found the task interesting and experienced the work process, not the result, as the goal.
Swedish abstract
Detta examensarbete är ett försök i att utföra ett estetiskt projekt i ett språkämne nämligen franska. Jag genomförde detta projektet för att uppleva hur elever arbetar estetiskt i ett teoretiskt ämne. Eleverna skulle gruppvis utföra en tecknad serie och ett rollspel på franska, med utgångspunkt från den tecknade serien. Från empirin av mitt estetiska projekt med eleverna har jag analyserat hur eleverna upplevde projektet och därmed sitt lärande i ett teoretiskt ämne. Elevernas engagemang och motivation i arbetet var stort. De uppfattade arbetet som intressant och upplevde arbetsprocessen som målet, inte resultatet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject aesthetics
pedagogic
French
learning processes
multimodality
sociocultural perspective
Handle http://hdl.handle.net/2043/4456 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics