"Typ det blir varmare och så..." En studie av skolår 9-elevers kunskaper och attityder inom området klimatförändringar

DSpace Repository

"Typ det blir varmare och så..." En studie av skolår 9-elevers kunskaper och attityder inom området klimatförändringar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Typ det blir varmare och så..." En studie av skolår 9-elevers kunskaper och attityder inom området klimatförändringar
Author El-Hassan, Samar ; Nilsson, Karin
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka elevers, i skolår nio, attityder och kunskaper kring begreppet klimatförändringar. För att genomföra detta har vi utgått från två metoder: intervjuer och enkäter. Utifrån fyra intervjuer och cirka 100 enkätsvar, från en stad i västra Skåne och en landsort i norra Skåne, har vi samlat in vårt empiriska material för undersökningen. Resultatet visade att majoriteten av eleverna stött på begreppet klimatförändringar och växthuseffekten, som har en viktig roll i klimatförändringarna, främst från TV och radio. Det visade sig emellertid vara svårt för dem att i skrift redogöra för deras innebörd. Framförallt har ett stort antal förväxlat växthuseffekten med ozonlagret och felaktigt redovisat att en höjd medeltemperatur kan leda till fler fall av hudcancer. Vårt resultat visar också på att eleverna tar hotet om klimatförändringar på allvar och att de tycker det är viktigt att lära sig om detta i skolan. Majoriteten har vidare uppgett att de vet hur man ska agera miljövänligt, exempelvis sopsortering, minskad bil/mopedkörning, men uttrycker större tveksamhet i frågan om huruvida de verkligen gör det. Resultatet visade sig till stor del stämma överens med tidigare forskning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject attityd
enkäter
intervjuer
klimatförändringar
kunskap
miljö
skolår 9
växthuseffekt
Handle http://hdl.handle.net/2043/4464 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics