Kartläggning av kompetens bland personal som arbetar med funktionshindrade barn och ungdomar

DSpace Repository

Kartläggning av kompetens bland personal som arbetar med funktionshindrade barn och ungdomar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kartläggning av kompetens bland personal som arbetar med funktionshindrade barn och ungdomar
Author Trast, Pia
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med undersökningen har varit att göra en kartläggning av kompetensen bland personal som arbetar med funktionshindrade barn och ungdomar i en vald kommuns LSS verksamhet. Hur ser personal på sin kompetens, på sina utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen och i yrket, hur de ser på sin nuvarande arbetssituation, samt hur deras tillgång till handledning ser ut. Med hjälp av en enkätundersökning har jag fått fram vilken grundutbildning personalen har, hur de upplever sina möjligheter att utvecklas inom vård och omsorgsyrket och vad som skulle behövas för att de ska få tillräckliga utvecklingsmöjligheter på sin nuvarande arbetsplats. Undersökningen visar också att personalen ser positivt på sin nuvarande arbetssituation. Samtidigt uppvisar resultatet att majoriteten av de tillfrågade att arbetslaget aldrig har fått handledning, trots att flertalet av dem någon gång har känt ett behov av detta. Resultatet kopplas samman med aktuell forskning och aktuella undersökningar. Resonemang förs kring begreppet kompetens, yrkeskompetens och utbildning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject LSS
funktionshindrade barn
funktionshindrade ungdomar
kompetens
handledning
utvecklingsmöjligheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/4468 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics