En jämförelse av matematikundervisningen mellan den kommunala skolan och Montessoripedagogiken

DSpace Repository

En jämförelse av matematikundervisningen mellan den kommunala skolan och Montessoripedagogiken

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En jämförelse av matematikundervisningen mellan den kommunala skolan och Montessoripedagogiken
Author Nilsson, Jessica
Date 2007
Swedish abstract
Med mitt examensarbete vill jag göra en jämförande litteraturstudie mellan den kommunala skolans grundsyn och Montessoripedagogikens grundsyn inom ämnet matematik. Hur lär man ut matematik inom de två skolformerna? Vilka likheter och vilka skillnader finns? Min litteraturstudie omfattar bl.a. Lpo 94, styrdokument, svensk matematikdidaktisk forskning, samt åtskilliga böcker om Maria Montessori och hennes pedagogik. Undersökningen gäller matematiken i skolans år 1-3. Matematikområden som jag kommer att redogöra för är positionssystemet, tabellinlärning, taluppfattning, vardagskunskaper, problemlösning och algoritmer. Maria Montessori har utvecklat en hel del didaktiska material. Jag har valt ut ett fåtal som bygger på ovanstående matematikområden. Gemensamma begrepp och tankar som jag fann inom de båda skolformerna var följande: • lärandet måste vara meningsfullt • korrekta begrepp och språk tränas tidigt, symbolspråket förs in senare • laborerande med strukturella material är nödvändigt för taluppfattningen • barnet måste få arbeta i egen takt och efter egna behov, omväxlat med att få arbeta i grupp • målet med arbetet bör vara tydligt för barnet
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Montessori
matematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/4469 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics