Åldersblandat i förskolan? - En stidie av en organisationsforms för- och nackdelar

DSpace Repository

Åldersblandat i förskolan? - En stidie av en organisationsforms för- och nackdelar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Åldersblandat i förskolan? - En stidie av en organisationsforms för- och nackdelar
Author Hansson, Veronica
Date 2007
Swedish abstract
Syftet var att i denna studie behandla ämnet åldersblandat i förskolan. Syftet var att beskriva för och nackdelar med åldersblandade barngrupper i förskolan. Min undersökning bygger på rena faktastudier av litteratur samt enkäter och öppna frågor. Pedagogerna som deltagit i min enkät har erfarenheter av både åldersblandade och åldersindelade barngrupper. Resultatet i min studie pekar mot att åldersblandade barngrupper gynnar framförallt de yngre barnen. Åldersblandade barngrupper inom förskolan ser ofta bra ut på pappret, men att det i verkligheten verkar svårare att genomföra. Det gäller att man planerar verksamheten väl så att inte några åldersgrupper får sitta emellan eller glöms bort. Det är viktigt att säga att det faktiskt är många som faktiskt får en åldersblandad verksamhet att fungera väldigt bra. Fördelen med åldersblandade barngrupper är att barnen ges möjlighet att vara tillsammans med samma barn och vuxna under en längre tid och som pedagog får man då också bättre kontakt med föräldrarna och en bättre helhetssyn på barnen och dess utveckling eftersom man följer med barnen under en lång period. Man får också en ökad stabilitet och kontinuitet på förskolan. Sökord: Förskola, Åldersblandade, Barngrupper, Åldersindelade, Gruppsammansättningar
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskola
åldersblandat
barngrupper
gruppsammanstättningar
Handle http://hdl.handle.net/2043/4470 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics