Frisörelever på Hantverksprogrammets uppfattningar om betyg och bedömning

DSpace Repository

Frisörelever på Hantverksprogrammets uppfattningar om betyg och bedömning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Frisörelever på Hantverksprogrammets uppfattningar om betyg och bedömning
Author Klope, Ewa ; Sturesson, Anna
Date 2007
English abstract
Det centrala i denna studie är att undersöka elever på Hantverksprogrammet med inriktning frisörs uppfattningar om det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Syftet med arbetet är att skapa djupare förståelse och att få insikt i elevers uppfattningar rörande bedömning och betygssättning, för att därigenom kunna utveckla sättet att arbeta med bedömning och betygssättning. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning kring betyg och bedömning samt Skolverkets riktlinjer gällande betygssättning. Genom att genomföra 12 kvalitativa intervjuer med elever på Hantverksprogrammet ville vi ta reda på deras uppfattningar om betyg och bedömning. Sammanfattningsvis pekar resultaten av vår undersökning på att det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet inom hantverksämnet fungerar otillfredsställande, då flertalet elever anser att betygskriterierna är otydliga samt att de saknar funktion.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject betyg
bedömning
hantverk
elev
uppfattning
frisör
yrkesprogram
Handle http://hdl.handle.net/2043/4471 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics