Samarbetets för- och nackdelar i lärarkåren

DSpace Repository

Samarbetets för- och nackdelar i lärarkåren

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samarbetets för- och nackdelar i lärarkåren
Author Alvarsson, Helena
Date 2007
English abstract
Benefits and disadvantages of teacher staff cooperation
Swedish abstract
ABSTRAKT Alvarsson, Helena (2007). Samarbetets för- och nackdelar i lärarkåren. (Benefits and disadvantages of teacher staff cooperation). Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen 60 p, Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Syftet med detta arbete är att studera vilka för- och nackdelar samarbete i lärarlag i gymnasieskolan kan ha samt huruvida samarbete kan minska upplevelser av tidsbrist. Vidare är avsikten att arbetet ska ge förslag till förbättring inom området. Metodologiskt är detta en abduktiv, explorativ och beskrivande fallstudie. Genom att sammanföra litteraturstudier med genomförd enkätundersökning och intervjuer diskuteras samarbetets för- och nackdelar i lärarkåren. Arbetet påvisar att samarbete i lärarkåren har många fördelar, speciellt om lärarna själva får bestämma över vad de ska samarbeta kring. Det krävs planeringstid för att kunna genomföra förändringar i arbetssätt samt organisatoriska och fysiska förutsättningar. Om känslan av tidsbrist kan minskas genom samarbete, är högst individuellt och varierar beroende på person och samarbetets innehåll och villkor. Ofta krävs mer tid inledningsvis i ett gemensamt arbete, vilket efter hand kan utvecklas till att bli tidsbesparande. Nyckelord: Företagskultur, Gymnasieskola, Lärarlag, Samarbete, Samverkan, Tid, Tidsbesparing Helena Alvarsson Handledare: Lena Lang Examinator: Elsa Foisack
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Företagskultur
Gymnasieskola
Lärarlag
Samarbete
Samverkan
Tid
Tidsbesparing
Handle http://hdl.handle.net/2043/4477 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics