Nationella provbanken i moderna språk - Användare eller icke-användare

DSpace Repository

Nationella provbanken i moderna språk - Användare eller icke-användare

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nationella provbanken i moderna språk - Användare eller icke-användare
Author Nilsson, Katarina
Date 2007
Swedish abstract
På regeringens uppdrag tillhandahåller Skolverket provbanken, som är en del av det nationella provsystemet. Syftet med den här studien är att undersöka hur och varför material från provbanken i moderna språk för steg 3 och 4 används vid bedömning och betygssättning, samt hur lärare som inte använder provbanken bedömer och betygsätter. För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att genomföra kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. Min analys visar att huvudsakligen används provbankens material som slutprov för att bekräfta färdighetsnivå, underlätta och stödja arbetet med bedömning och betygssättning. En bidragande anledning till användandet är att materialet ges samma legitimitet som de nationella proven. Främsta skälet till att inte använda provbanken är brist på tid att sätta sig in i materialet och att det är inget som känns prioriterat.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject användning
bedömning
betygssättning
kursprov
moderna språk
provbank
provmaterial
Handle http://hdl.handle.net/2043/4482 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics