Sveriges vanligaste institutionella samtal. En studie av några lärares och elevers syn på utvecklingssamtalet.

DSpace Repository

Sveriges vanligaste institutionella samtal. En studie av några lärares och elevers syn på utvecklingssamtalet.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sveriges vanligaste institutionella samtal. En studie av några lärares och elevers syn på utvecklingssamtalet.
Author Therus, Ewa-Lena ; Gustavsson Goddijn, Ann
Date 2007
Swedish abstract
ABSTRACT Gustavsson Goddijn, Ann & Therus, Ewa-Lena (2007). Sveriges vanligaste institutionella samtal. En studie av några lärares och elevers syn på utvecklingssamtalet. (The most common conversation in Sweden. A study of some teachers´and students´ views on the development dialogue). Skolutveckling- och ledarskap. Lärarutbildningen 60 p. Lärarutbildningen. Malmö). Syftet med följande arbete var att få en förståelse för hur utvecklingssamtal upplevdes av elever och lärare. Med hjälp av denna kunskap utvecklade vi sedan ett exempel på ett underlag som vi kunde använda när vi håller lärande utvecklingssamtal på gymnasienivå. Den empiriska studien var framför allt kvalitativ men det finns även ett inslag av kvantitativ undersökning. Lärarna och eleverna ansåg att syftet med utvecklingssamtalet var att främja elevernas utveckling, resultatredovisning och möte. Lärarna betonade också relationen elev och lärare. För att det ska bli ett lärande utvecklingssamtal ansåg båda grupper att samtalets upplägg, målet med utvecklingssamtalet, relationen mellan elev och lärare och lärares egenskaper var viktiga. Men både elever och lärare upplevde inte att utvecklingssamtalen helt och hållet var lärande och utvecklande. Nyckel ord: elevinflytande, lärande utvecklingssamtal, makt, utvecklingssamtal.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elevinflytande
lärande utvecklingssamtal
utvecklingssamtal
makt
Handle http://hdl.handle.net/2043/4491 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics