Slöjan i den svenska skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Slöjan i den svenska skolan
Author Ajredinovski, Elif
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att ta reda på vad några lärare och elever anser om bruket av slöja i skolan. För att ta reda på detta har undersökningar i form av intervjuer och enkäter gjorts på tre olika grundskolor. Två av skolorna har hög andel elever med annan bakgrund än svensk och den tredje skolan har en väldigt liten andel elever med utländsk bakgrund. Resultatet av undersökningarna visade sig vara som väntat, i de skolor där större andel elever med annan bakgrund än svensk var representerade fanns det mer tolerans och förståelse för slöjan. Under mina intervjuer hade jag frågor om hur både lärare och elever ser på elever som bär slöja. Ifall bruket av slöja skapar problem i skolan, eller om elever med slöja möts av respekt och tolerans från både klasskamrater och lärare.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Slöja
Muslim
Handle http://hdl.handle.net/2043/4492 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics