Vill man så kan man, en litteraturstudie av viljans inverkan på kroppens läkningsförmåga

DSpace Repository

Vill man så kan man, en litteraturstudie av viljans inverkan på kroppens läkningsförmåga

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vill man så kan man, en litteraturstudie av viljans inverkan på kroppens läkningsförmåga
Author Hedén, Magnus ; Lamartine, Johan
Date 2007
English abstract
The purpose of this study was to investigate if willpower has any influence on the body’s capacity to heal and also if a possible influence can be used when caring for patients. The literature review is based on eight quantitative and two qualitative studies which in different ways cover the connection between body and mind. The material was categorized and arranged into themes and the results showed that the expectations that patients have on their treatment have an effect on the outcome, and that psychological well-being is also an important factor in the healing of somatic illness. In conclusion, there is much to gain in health care by adapting a more holistic view on health and by incorporating more alternative methods of treatment.
Swedish abstract
Syftet med studien var att undersöka om viljan har en inverkan på kroppens läkningsförmåga samt hur en eventuell inverkan kan användas vid omvårdnad av patienter. Litteraturstudien bygger på åtta kvantitativa och två kvalitativa studier som på olika sätt berör sambandet mellan kropp och psyke. Materialet har kategoriserades och tematiserats. Resultatet visade bl a att patienters förväntningar på en behandling har inverkan på dess resultat och att det psykologiska välmåendet är en viktig faktor för läkning även vid somatisk sjukdom. Slutsatsen blev att det finns mycket att vinna för sjukvården på att arbeta mot en mer holistisk hälsosyn samt att inkorporera fler alternativa behandlingsmetoder.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject förväntan
kropp-själrelationer
läkningsförmåga
placeboeffekt
Handle http://hdl.handle.net/2043/4494 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics