Elevers tankar om hälsa och utveckling,som de finner är viktigt för en bättre värld

DSpace Repository

Elevers tankar om hälsa och utveckling,som de finner är viktigt för en bättre värld

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers tankar om hälsa och utveckling,som de finner är viktigt för en bättre värld
Author Johansson, Fredrik
Date 2007
Swedish abstract
Mitt syfte är att undersöka elevers tankar om millenniemålen, hälsa och utveckling. I studien har jag utgått från litteratur, seminarier, forskning, rapporter, läroplaner och en kvantitativ undersökningsmetod för att få svar på frågeställningarna. Det som är intressant att se är vilken uppfattning eleverna har om världen. Samt att se hur de tror att de skulle kunna hjälpa till att förändra den för många fattiga i de mindre utvecklade länderna. Resultatet visas i tabeller och grupperas in för att visa vad eleverna tyckte var viktigast och på en fallande skala. Eleverna tycker att de sociala aspekterna är de viktigaste för att världen skall bli bättre. Därefter följer de ekonomiska, demokratiska och sist hamnar de etiska aspekterna där elevernas svar varit som mest utspridda. När eleverna själva får lägga förslag på vad de rika länderna, skolan så har de många bra idéer hur man skulle kunna hjälpa till att göra världen bättre. Här ser man också att flickorna lägger fler förslag än vad pojkarna gör. Pojkarnas förslag är mer av materiellt slag medan flickornas förslag är mer hälsa och omvårdnad. Utifrån resultatet har jag kommit fram till att eleverna har en bra uppfattning om hur man skall få en bättre hälsa och utveckling i världen, men det finns fortfarande ett par saker som hur det handel och det ekonomiska påverkar de fattiga människorna. Eleverna har också använt sin kreativa och känslomässiga sida för att kunna göra världen bättre.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Geografi
Hälsa
Millenniemålen
Utveckling
Elever skolår 4
Enkät
Handle http://hdl.handle.net/2043/4495 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics