Folksagor i pedagogiskt drama

DSpace Repository

Folksagor i pedagogiskt drama

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Folksagor i pedagogiskt drama
Author golrang, nasrin
Date 2007
Swedish abstract
Jag har i denna uppsats valt att undersöka om och på vilket sätt drama och folksagor kan hjälpa 10-12-åriga barn att utveckla sin återberättarförmåga. Jag har även försökt att finna ett sätt att med hjälp av gestaltning av folksagor skapa en bättre uppfattning av barnens inre utveckling. En positiv upptäckt under denna studie var att unga redan i första stadiet av sin utveckling lätt kan lära sig att personifiera olika objekt och utvidga sin fantasi, vilket kan leda till att de i framtiden lättare kan lösa mera komplicerade ting i livet. Ett problem var att jag var ensam om en sådan undersökning, som skulle krävt minst tre personer för att man skulle kunna genomföra hela proceduren från videoupptagning till observation, intervju och analys. Under denna undersökning har jag upptäckt att gestaltning av folksagor fungerar både som en bra metod i arbetet med utveckling av barnens fantasi och som ett sätt att få en bättre uppfattning om andra människor i samhället.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject folksagor
pedagogisk drama
Handle http://hdl.handle.net/2043/4499 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics