Lyssnar läroboksförfattaren på forskaren?

DSpace Repository

Lyssnar läroboksförfattaren på forskaren?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lyssnar läroboksförfattaren på forskaren?
Author Wahlin, Johan
Date 2007
Swedish abstract
En rad områden som elever finner särskilt svåra har identifierats inom naturvetenskaplig ämnesdidaktisk forskning de senaste decennierna. Syftet med den här studien är att undersöka i vilken mån naturvetenskapliga läroböcker är skrivna på ett sätt som kan tänkas överbrygga dessa kända svårigheter. Dessutom undersöktes om det i detta avseende har skett några förändringar i de läroböcker som publicerats efter forskningsresultaten blev kända jämfört med dem som publicerats tidigare. Genetikavsnitten i två nypublicerade och en äldre biologilärobok analyserades med avseende på huruvida kända svårigheter överbryggas eller inte. Analysen visade att lärobokförfattarna inte på ett nämnvärt sätt undvikit svårigheterna. De nyare böckerna var inte heller bättre i detta avseende än den äldre boken.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject genetik
vardagsföreställningar
läromedelsanalys
förförståelse
svårigheter
läroböcker
Handle http://hdl.handle.net/2043/4502 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics